Pool

Under våren och sommaren planeras det och byggs många pooler runtomkring i Stockholm. Vi är flitigt anlitade för schakt och gräv, transporter av massor och gjutning av pool. Vi är uppskattade för vår kompletta markentreprenad och hos oss behöver kunden aldrig ta in en annan markentreprenör. Inte sällan händer det att den nya poolen är placerad nära huset och en försiktig sprängning krävs. Våra bergsprängare är mycket kompetenta och vi vidtar alltid de vibrationsdämpande åtgärder som är nödvändiga. Vi monterar även färdiga pooler.

pool stockholm