Väg

Ibland finns det ingen väg där det behövs en. Vår uppgift är att anlägga den och till vår hjälp har vi det som krävs. Grävmaskiner i rätt storlek, duktigt manskap, konstruktör och kunskap, samt maskiner och utrustning för sprängning där så behövs. Vi arbetar för att ni ska komma fram. Vi reparerar även befintliga vägar i Stockholm.

väg stockholm