Dränering

En dränerings livslängd sägs vara mellan 15-20 år. För att undvika fuktintrång  bör man ha en fungerande dränering av husgrunden. Vi arbetar med isodränmetoden och är certifierade. Vi har mångårig erfarenhet, kompetent personal och mycket goda referenser. Vi erbjuder en helhetslösning om så önskas med både finplanering och trädgårdsdesign.

drnering stockholm