Markarbete

Vi utför markarbeten i Stockholm. Alltifrån den lilla finplaneringen av gräsmattan, stensättning och stödmur till grovplaneringar av större tomter och markarbete. Schaktning och iordningställning av mark inför byggnation och grundläggning. Ibland behövs tomten packas upp och höjas och ibland behövs den schaktas ur och sänkas för att komma till önskad nivå och utseende. Vi har grävmaskiner i olika storlekar för att klara av alla typer av markarbeten och även lastbilar för transporter av massor för arbetet. Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid våra utförda markarbeten med ett gott resultat.

markarbete-stockholm